x Zoeken

Jennifer

Gedragswetenschapper- teamcoach & ambulant (gezins)begeleider


Hoi! Mijn naam is Jennifer van Huizen en ik ben geboren op 2 september 1993 in Ede. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in de dansschool, want dansen is mijn grote hobby. Mijn werk is ook echt mijn passie aangezien ik van jongs af aan al wilde werken met kinderen. Om dit te kunnen, heb ik opleiding Pedagogiek in Nijmegen gevolgd en ben ik voor deze opleiding in juli 2015 afgestudeerd als pedagoog. Tijdens deze opleiding heb ik op mijn stages ervaring opgedaan met verschillende leeftijden en problematieken. Echter wilde ik mijn kennis en ervaring vergroten. Om die reden ben ik in september 2015 gestart met de master Orthopedagogiek in Utrecht en heb ik deze opleiding in juli 2017 afgerond.

Naast mijn studie heb ik bij ROOZ gewerkt om mijn ervaring te vergroten binnen de (ortho)pedagogiek. Sinds april 2016 ben ik nu werkzaam bij ROOZ. Gestart als part-time groepsbegeleider en vanaf juli 2017 full-time aan de slag als groepsbegeleider, persoonlijk begeleider, ambulant begeleider en orthopedagoog. Veel verschillende taken mogen vervullen, maar sinds mei 2018 werkzaam als orthopedagoog en ambulant begeleider. Mijn taken zijn zeer divers en ik krijg dan ook veel energie van het begeleiden van kinderen en ouders. In mijn werk vind ik het belangrijk dat de begeleiding is afgestemd op het individuele kind en het gezinssysteem, zodat een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen door vraaggericht en samen te werken.Mijn collega's