x Zoeken
Home > Nieuws > Gedragswetenschapper – Teamcoach

Gedragswetenschapper – Teamcoach

17 januari 2019

Stichting ROOZ is een kleinschalige en persoonsgerichte zorgorganisatie. Sinds 2009 bieden wij gespecialiseerde begeleiding, opvang en training aan jeugdigen die door een vorm van autisme, ADHD en/of een licht verstandelijke beperking moeite hebben om volledig deel te nemen aan de maatschappij. Kenmerkend voor onze cliënten is dat zij afhankelijk zijn van ondersteuning en beperkingen ervaren in hun praktische- en sociale zelfredzaamheid.

Wij streven ernaar om de zelfredzaamheid van onze cliënten en hun netwerk te vergroten zodat iedere cliënt zo optimaal mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij met zo min mogelijk professionele ondersteuning. 

Het werkgebied van Stichting ROOZ richt zich met name op de regio’s Food Valley, Arnhem en Apeldoorn.

Voor één van de zorgteams binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren, zelfstandige en gedreven:

Gedragswetenschapper-Teamcoach(24-32 uur)

De gedragswetenschapper-teamcoach begeleidt en adviseert professionals binnen zijn/haar team. Je schrijft niet voor, maar zet op interactieve wijze een denkproces bij de individuele teamleden in werking. Dit denkproces is gericht op het bevorderen van inzicht en het vertalen van (wetenschappelijke) theoretische kennis in praktisch handelen met als doel een optimale ondersteuning van de cliënt. Je biedt inhoudelijke begeleiding, consultatie en leeractiviteiten aan medewerkers met betrekking tot de inhoudelijke uitvoering van de zorgverlening. Ook lever je een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de organisatie en het implementeren van het organisatiebeleid op zorginhoudelijk niveau.

Je bent verantwoordelijk voor het verloop en de kwaliteit van de intakeprocedures van zowel de opvang als ambulant. Continu richt jij je op de vraag: ‘wat heeft de cliënt nodig en wordt dat ook daadwerkelijk geboden’. De gedragswetenschapper-teamcoach is verantwoordelijk voor een goede monitoring en coördinatie van de gegeven hulpverlening, zodat de hulp leidt tot gewenste effecten.

Je taken

 • Waarborgt en bevordert de kwaliteit en continuïteit van het zorgverleningstraject en het begeleidingsproces van de cliënt.
 • Neemt deel aan intern structureel teamoverleg, zorginhoudelijk werkoverleg, intervisie en biedt supervisie waarbij coaching, advisering, begeleiding en deskundigheidsbevordering centraal staan.
 • Neemt deel aan intervisie en je draagt bij aan de inhoudelijke strategie en professionalisering van de dienstverlening
 • Onderhoudt contacten met cliënten, familie en andere betrokkenen bij complexere zorgvragen over de zorgverlening en/of ondersteunt de betrokken hulpverlener bij deze contacten.
 • Verantwoordelijk voor een eerste inschatting van de hulpverleningsvraag en problematiek van de cliënt en/of het cliëntsysteem.
 • Bewaakt en begeleidt de methodische uitvoering van het begeleidingsproces, evaluatie, rapportage en dossiervorming.
 • Coacht medewerkers om stagnaties in het zorgverleningstraject tijdig te signaleren en te voorkomen of op te lossen.
 • Biedt situationeel individuele begeleidingsmomenten aan cliënten met specifieke, complexe problemen.
 • Levert een bijdrage aan het management binnen de organisatie.
 • Draagt zorg voor een adequate informatie-uitwisseling van methodieken, hulpmiddelen en actuele onderwerpen op het gebied van zorgverlening en competentie gericht begeleiden.
 • Levert een bijdrage aan methodiekontwikkeling, innovatie, evaluatie en implementatie van nieuwe vastgestelde methodieken met oog op verbetering en/of uitbreiding van de zorg.
 • Je hebt een vanzelfsprekende focus op het methodisch, realiseren van de gewenste resultaten en het systematisch verbeteren daarvan.
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de voortgang van het teamontwikkelingsproces, stemt dit proces adequaat af op het team en de te behalen resultaten.
 • Is gericht op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid, mede eigenaarschap van de teamleden en op het (door)ontwikkelen van het team naar de volgende fase van teamontwikkeling en eigenaarschap.
 • Ondersteunt en stimuleert teamleden bij het herkennen, benutten en versterken van team/individuele competenties.Bewaakt dat dit ontwikkelingsproces plaatsvindt binnen de afgesproken kaders, spelregels en waarden en normen van de organisatie.
 • Kan situaties positief beïnvloeden, zonder directe invloed op de uitvoering, door anderen te leren reflecteren op hun eigen gedrag en dit gedrag, indien gewenst, aan te passen. 
 • Draagt bij aan een leer- en werkklimaat binnen de organisatie waarin op basis van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt.
 • Signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd naar het team en de directeur. Gaat confrontaties, meningsverschillen en interventies niet uit de weg. Is daarbij in staat de werkrelatie in stand te houden én het voorliggende probleem of vraagstuk constructief aan te pakken.
 • Je bent in staat om je stijl en interventies af te (blijven) stemmen op de context, ontwikkelingsfase van het team(lid) en de resultaatafspraken.
 • Je zet naast rationele afwegingen ook de eigen intuïtie gericht in; je weet hoofd en hart te verbinden.
 • Je kan daadkrachtig zijn zonder over te nemen en op afstand ondersteunen zonder onzichtbaar te worden.
 • Weet onderscheidt te maken tussen een managementvraag (direct besluit, ingrijpen, regelen) en een coachvraag (leervraag, los van directe operationele besluitvorming).
 • Je hebt contact en zoekt samenwerking met wijkteams en jeugdconsulenten.
 • Je werkt vanuit de participatie en eigen kracht.
 • Je kunt overkoepelend organiseren, gebruik makend van het netwerk van de cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en voorliggende en algemene voorzieningen.
 • Je creëert een veilige omgeving en versterkt het zelfvertrouwen en de motivatie van teamleden.

 

Wij vragen

 • Een wo-diploma orthopedagogiek of psychologie
 • Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Aantoonbare kwaliteiten en ervaring met onze doelgroep.
 • Je hebt ervaring met het coachen van collega’s op inhoudelijke vraagstukken.
 • Je hebt een enthousiaste, positieve, inspirerende en proactieve werkhouding.
 • Je kunt goed samenwerken met verschillende disciplines.
 • Je bent daadkrachtig en evenwichtig.
 • SKJ geregistreerd en bij voorkeur aangesloten bij een relevante beroepsvereniging, bijvoorbeeld de NVO.
 • In het bezit van rijbewijs B en een auto.

Als gedragswetenschapper-teamcoach werk je onder supervisie van de directeur. 

 

Wij bieden

 • Een gevarieerde en uitdagende functie voor 24–32 uur per week binnen een kleinschalige, dynamische en platte organisatie waarin persoonlijke groei voorop staat.
 • Enthousiaste en bevlogen collega’s en een prettige werksfeer;
 • Een cultuur waarin ruimte is voor initiatief, (persoonlijke)ontwikkeling en vernieuwing;
 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO GHZ                                                                

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met:

Marco Cattel, telefoon: 06-31044025 of 0318-303638

Je sollicitatiebrief en CV kan je sturen naar: marco@stichtingrooz.nl