x Zoeken
Home > Nieuws > Maatregelen Stichting ROOZ in verband met Corona

Maatregelen Stichting ROOZ in verband met Corona

03 april 2020

Graag wil ik u informeren over de gevolgen voor ons zorgaanbod en de maatregelen die we hebben getroffen n.a.v. het corona virus.

De Corona maatregelen zijn een ingrijpende verandering voor iedereen en helemaal voor kwetsbare kinderen/jongeren en hun gezinnen. 

Ons uitgangspunt is dat we vanuit Stichting ROOZ de kinderen en ouders zoveel mogelijk willen blijven ondersteunen in deze periode. Veiligheid is daarbij een belangrijk kompas. Veiligheid voor onze cliënten maar ook veiligheid voor onze medewerkers.

Door frequent contact te onderhouden met de kinderen en gezinnen bij ROOZ en door de advieslijn voor ouders proberen we zo goed mogelijk de verbinding te houden en kinderen en ouders te ondersteunen.

Daar waar dit niet voldoende is bieden we ook noodopvang, zie hierover ook onderstaande informatie:

Specialistische opvang

A.d.h.v. de richtlijnen van het RIVM bieden wij op dit moment geen gebruikelijke opvang aan onze cliënten. Uitzondering daarop zijn cliënten die gebruik maken van onze noodopvang zoals onderstaand beschreven.

Binnen Stichting ROOZ worden daarom de volgende voorzorgsmaatregelen genomen voor de kinderen die normaal gesproken naar onze opvang komen:

– Wekelijks contact: Met ouders van kinderen in de opvang en met de kinderen zelf wordt wekelijks contact opgenomen door de persoonlijk begeleider vanuit stichting ROOZ. Doel van het contact is verbinding houden, luisterend oor bieden, tips en adviezen geven waar nodig en inventariseren of er noodzaak is voor opvang. 

Als vanuit het contact de behoefte ontstaat om vaker dan wekelijks contact te hebben dan is dat mogelijk.

Noodopvang

Stichting ROOZ biedt voor onze cliënten wel opvang in situaties waarin dit noodzakelijk is:

– Voor kinderen van ouders die in vitale functies werken is het, indien noodzakelijk, mogelijk om een beroep te blijven doen op de opvang van ROOZ (volgens richtlijnen van de overheid en het RIVM).

– Voor kinderen/gezinnen waarvoor de isolatie een te grote uitdaging is, waar mogelijk de stress te hoog oploopt of waar kinderen of ouders overbelast zijn of dreigen te raken. 

Na contact en afstemming met de ouders wordt besloten of het kind gebruik kan maken van de noodopvang.

Indien noodzakelijk kunnen wij onze opvang opschalen van naschoolse opvang naar dagopvang (9:00-18:00 uur) op doordeweekse dagen (als school daarin niet kan voorzien) of in het uiterste geval naar 24/7 opvang. In de weekenden blijft de mogelijkheid tot weekend logeeropvang bestaan voor noodsituaties.

Hierover vindt dan ook afstemming plaats met de betrokken (jeugd)consulent. 

Ambulante begeleiding

– De ambulant begeleiding wordt zoveel mogelijk voortgezet d.m.v. beeld contact. De contactmomenten zijn over het algemeen korter maar ook frequenter.

– Als de begeleiding face to face noodzakelijk is en niet op een andere wijze ingevuld kan worden dan is dat in overleg met de ambulant begeleider mogelijk.

Advieslijn

Voor alle cliënten en ouders bieden we de mogelijkheid om contact op te nemen met onze advieslijn:

– De advieslijn is 7 dagen in de week bereikbaar van 09.00 uur – 21.00 uur op 0318-303638.

Deze advieslijn is er voor zowel de kinderen als ook de ouders. We beantwoorden vragen, bieden een luisterend oor en geven tips en adviezen waar nodig. 

Deze aanpak hanteren wij tot tenminste 28 april, tenzij er vanuit de overheid wijzigingen zijn van de genomen maatregelen en wij ons beleid moeten bijstellen.

Ik wens u sterkte toe in deze tijd en hoop dat u allemaal gezond blijft.

Hartelijke groet,

Marco Cattel