x Zoeken
Home > Nieuws > Naschoolse opvang

Naschoolse opvang

17 juli 2018

De naschoolse opvang richt zich op kinderen en jongeren die door hun beperking of gedrag speciale aandacht en ondersteuning nodig hebben. De naschoolse opvang is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd en voortgezet onderwijs leeftijd. De opvang is er om kinderen en jongeren in een ontspannen en veilige omgeving een fijne middag te bezorgen. Daarnaast zijn er veel ervarings- en leermomenten tijdens de opvang zoals in contact komen met leeftijdsgenoten en gezamenlijk (leren) je vrije tijd in te vullen. Ook kan er tijdens de opvang gewerkt worden aan het vergroten van de praktische- en sociaal emotionele zelfredzaamheid. Kinderen hebben de gelegenheid eventueel hun huiswerk te maken tijdens de opvang.

Iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vindt de naschoolse opvang plaats. Op maandag, dinsdag en donderdag start de opvang vanaf 14.15 uur en duurt de opvang tot 18.15 uur. Op woensdag start de opvang vanaf 12.00 uur en sluit het om 18.15 uur. De kinderen komen na school direct naar de opvang. Wanneer kinderen niet zelfstandig naar de opvang kunnen komen en/of het netwerk van het kind het kind niet kan brengen en ophalen kunnen wij, wanneer gemeente instemt, zorgvervoer regelen. Het vervoer kan ingevuld worden door begeleiders en/of vrijwilligers van Stichting ROOZ of door een taxibedrijf.
De naschoolse opvang vindt alleen plaats in schoolweken, waarbij de organisatie uitgaat van de regio midden.

Sportmix
Op de woensdag (14.30 uur) en donderdag (16.00 uur) is er de mogelijkheid om in de middag deel te nemen aan de Sportmix in Ede. Tijdens dit sportuurtje gaan de kinderen wekelijks een andere sport beoefenen, waarin zij worden begeleid door een sportdocent en een groepsbegeleider. Deelname aan de sportmix kan mits er ruimte is in de sportgroep en het de kinderen niet in de weg staat bij het behalen van hen doelen.

De paardenclub tijdens de naschoolse opvang is vanaf heden gestopt.

Een kijkje in de opvang: maandagmiddag
De eerste kinderen komen om 14.15 uur binnen. Zij krijgen wat te drinken, fruit en een snoepje. Bij binnenkomst zien zij op het bord de kinderen die komen, de begeleiding die werkt, de planning van de dag en hen doelenkaartje. De kinderen krijgen eerst een half uur rustmoment; tijdens dit moment gaan de kinderen iets alleen doen waarbij ze in rust een activiteit ondernemen. Het doel van dit rustmoment is om prikkels te minimaliseren en de kinderen de ruimte te geven om te schakelen en informatie te verwerken.

Na het rustmoment gaan de kinderen afspraken met begeleiding maken. Ze overleggen Wat ze willen gaan doen, met Wie ze iets willen gaan doen, Waar ze iets gaan doen, Wanneer ze iets gaan doen (hoelang) en Hoe ze dat gaan doen (bijv. spelregels en afspraken maken). De begeleiding begeleidt de kinderen bij de invulling van hun vrije tijd. De mate hiervan verschilt en is kind specifiek. De behoefte staat beschreven in hun zorgplan. De begeleiders laten de begeleiding niet alleen aansluiten of de begeleidingsbehoefte, maar ook op de gestelde doelen.

Om 16.00 uur vindt de groepsactiviteit plaats. Iedere dag vindt er een andere activiteit plaats. We stimuleren kinderen aan deze activiteit deel te nemen. De activiteit duurt maximaal 30 minuten. Na de activiteit maken de kinderen weer afspraken met begeleiding over de invulling van hun vrije tijd.

Om 17.00 uur gaan we vervolgens (warm) eten. Alle kinderen kunnen mee-eten. Uitgangspunt vanuit de organisatie is kinderen te stimuleren en uit te nodigen tot het eten/proeven van het dagmenu. Wij zullen hier geen strijd van maken, dit zou de doelstelling en visie van de opvang teniet doen.
Na het eten gaan de kinderen weer met hun begeleiding afspraken maken over de invulling van de vrije tijd. Vanaf 17.30 uur worden de kinderen opgehaald door hun ouders of door hun taxi. Om 18.15 uur zijn alle kinderen opgehaald en gaat begeleiding naar huis.

Mocht u uw kind willen opgeven voor de naschoolse opvang of de sportmix, neem dan contact op met uw persoonlijk begeleider of stuur dan een mail naar planning@stichtingrooz.nl