x Zoeken
Home > Nieuws > Saprea training

Saprea training

17 juli 2018

In de afgelopen periode heeft het team van ROOZ deelgenomen aan een tweedaagse training voor het omgaan met agressie en hoe er de-escalerend gewerkt kan worden. De keuze voor het volgen van deze training, komt voort uit de veranderingen in de zorg en de meer complexe doelgroep waar wij tegenwoordig begeleiding aan bieden.

De training was gericht op het werken volgens het SAPREA-model: Signaleren, analyseren, plannen, reageren, evalueren en afwikkelen. Dit model biedt een kader om methodisch te werken rondom incidenten en oplopende spanning.

Ook hebben wij geleerd dat agressie verschillende oorzaken of functies kan hebben en agressie te verdelen is in drie categorieën: frustratie agressie, instrumentele agressie en agressie behorend bij een stoornis. Bij elke vorm van agressie hoort een andere interventie.

Naast het SAPREA-model, is ook het crisisontwikkelingsmodel behandeld. Het crisisontwikkelingsmodel sluit aan op SAPREA en biedt de hulpverlener handvatten om signalen van spanning tijdig te signaleren en hier een gepaste interventie op in te zetten om de (oplopende) spanning bij de cliënt te verlagen. Aan de hand van dit model kunnen signalen en interventies samen met de cliënt verwerkt worden in een persoonlijk signaleringsplan. Door deze manier van ‘vroegsignalering’, kan escalatie bij de cliënt worden voorkomen.

Daarnaast hebben wij het onderwerp fysieke agressie behandeld tijdens de training. Bij onze doelgroep komt fysieke agressie weinig voor, er zijn situaties waarin het fijn is om te weten hoe je als begeleider professioneel en veilig kan handelen als de veiligheid van een kind, van andere kinderen of van de begeleiding in het geding komt. Het is ons beleid dat wij niet fysiek ingrijpen (fixeren) en een kind of jeugdige niet naar een rustige ruimte brengen (separeren). Toch is er wel eens sprake van fysieke agressie. Dit gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarbij de cliënt een arm, de kleding of het haar van een ander vast pakt. Voor dit soort situaties, hebben wij een aantal loskomtechnieken geleerd hoe wij op een veilige en rustige manier ervoor kunnen zorgen dat de cliënt loslaat.