x Zoeken
Home > Nieuws > Update Coronabeleid

Update Coronabeleid

10 mei 2020

Beste kinderen, jongeren en ouders/verzorgers, 

Naar aanleiding van de maatregel dat de basisscholen met ingang van 11 mei weer mogen starten hebben wij ons beleid naar aanleiding van Corona ook aangepast:

Opvang

Voor kinderen die op het basisonderwijs zitten:

Alle opvang bij Stichting ROOZ wordt met ingang van 11 mei voor kinderen uit het basisonderwijs weer hervat. Dus zowel naschoolse opvang als ook logeeropvang.

Wij gaan er dan ook vanuit dat uw kind met ingang van 11 mei weer op de voor hem/haar gebruikelijke dagen naar onze opvang komt. Als uw kind op één of meerdere geplande dagen niet naar de opvang komt wilt u dit dan z.s.m. doorgeven op de gebruikelijke manier.

Uw persoonlijk begeleider of ambulant begeleider neemt in de komende dagen contact met u op om af te stemmen of uw kind naar alle geplande opvang momenten komt en of er afstemming nodig is over eventueel vervoer van en naar de opvang.

Voor jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten:

De gebruikelijke opvang voor jongeren uit het voortgezet onderwijs wordt helaas nog niet hervat. 

Als er door de regering wordt besloten dat de scholen in het voortgezet onderwijs met ingang van 1 juni weer starten dan zullen wij de gebruikelijke opvang voor deze jongeren ook weer hervatten per 1 juni. Zodra dit bekend is laten wij u dit weten.

Voor jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten blijft wel opvang mogelijk als dit noodzakelijk is doordat:

– Eén van de ouders van de jongere in een vitale functie werkt (volgens richtlijnen van de overheid en het RIVM) waardoor opvang noodzakelijk is.

– Er een pedagogische noodzaak is voor opvang.

Uw persoonlijk begeleider of ambulant begeleider neemt in de komende dagen contact met u op om te inventariseren of er (nog)noodzaak is voor opvang. 
 
Ondanks dat er wordt aangegeven door het RIVM dat de besmettingskans door kinderen minimaal is blijft het van groot belang dat we de eerder genomen hygiënemaatregelen strikt blijven volgen.

Voor alle kinderen en jongeren in de opvang geldt nog steeds:

  • Uw kind mag niet naar de opvang komen wanneer hij/zij klachten heeft zoals; koorts, hoesten, keelpijn en/of verkoudheid.
  • Kinderen die in opvang komen worden standaard getemperatuurd en gecheckt op klachten bij binnenkomst.

  • We moeten een Zero tolerance blijven hanteren: bij koorts, hoesten, keelpijn en/of verkoudheid moet uw kind worden opgehaald.

  • Wanneer u als ouder uw kind komt brengen of op komt halen vragen wij u om buiten te wachten. Wij doen geen overdracht, wanneer er bijzonderheden zijn nemen wij telefonisch contact met u op. De rapportage kunt u lezen in Carenzorgt. 

 

Ambulante begeleiding

Daar waar mogelijk en verantwoord wordt het het face to face contact in de ambulante begeleiding weer zo veel mogelijk hervat.
In overleg met uw ambulant begeleider kan worden besproken wat er wenselijk en verantwoord is. 
We volgen hierin uiteraard ook de richtlijnen vanuit het RIVM.
 

Advieslijn

Wat wij verder bieden aan kinderen, jongeren en ouders:

  • Telefonisch advies voor ouders die vragen hebben en ondersteuning nodig hebben in de opvoeding/begeleiding van hun kind.
  • Wanneer u ambulante begeleiding ontvangt vanuit St. ROOZ kunt u contact opnemen met uw ambulant begeleider. Wanneer die niet bereikbaar is mag u de advieslijn raadplegen. 
  • Advieslijn bereikbaar van 09.00 uur – 21.00 uur op 0318-303638
  • Wanneer u belt met de advieslijn wordt er een terugbelverzoek uitgezet naar één van onze begeleiders die u dan zo snel mogelijk terug belt, zodat de advieslijn bereikbaar blijft voor andere ouders. 

Zodra er wijzigingen ontstaan in ons beleid brengen wij u hiervan op de hoogte.

Wij wensen iedereen sterkte toe in deze tijd en hopen dat u allemaal gezond blijft.

Namens het Stichting ROOZ team,