x Zoeken
Home > Nieuws > Vacature Cliëntenraad

Vacature Cliëntenraad

10 oktober 2019

De cliëntenraad van Stichting ROOZ is op zoek naar ouders/verzorgers die ons team willen versterken. De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van de stichting over operationele en beleidszaken. Verder houdt de raad een vinger aan de pols betreffende de kwaliteit en invulling van de zorg die Stichting ROOZ levert, draagt ideeën aan en kan als vertrouwenscommissie fungeren mocht daar bij de cliënten of ouders/verzorgers aanleiding voor zijn. Op dit moment bestaat de raad uit een viertal ouders en er is een vacature voor 2 nieuwe leden. De raad komt gemiddeld drie maal per jaar bij elkaar, de vergaderingen duren ca. 1,5 uur en vinden plaats in het ROOZhuis te Ede.

  • Ben jij geïnteresseerd om met ons mee te denken over de invulling van de diensten die Stichting ROOZ biedt?
  • Ben jij positief kritisch en bereid je in te zetten om de kwaliteit van de zorg aan onze kinderen te bewaken?

Neem dan contact op met clientenraad.rooz@gmail.com